Historie

Hoe is het allemaal begonnen?

Hennie en Piet hebben jaren terug al eens met elkaar overlegd: als wij er niet meer zijn moet ons geld iets goed doen, voor mensen waar we om geven. De inwoners van het dorp.

Halverwege 2008 voelde Piet dat het niet goed ging met hem, het werd tijd om die belofte 
gestalte te geven.

Hoe regel je zoiets zonder dat de belastingdienst er met een hoog percentage beter van wordt?  Inlichtingen en adviezen werden ingewonnen en er werd een afspraak gemaakt met een notaris.

De oplossing was om een stichting op te richten met een ANBI status, zoals de hartstichting, het kankerfonds of jantje beton.  ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Zou de stichting die mogelijkheid krijgen??

Piet liet het in z’n testament zo beschrijven dat zijn nalatenschap alleen dan naar de stichting 
zou gaan als het die ANBI status zou hebben.

Anders zou het naar andere goede doelen gaan.
Toen moest de status nog worden aangevraagd en dat werd natuurlijk spannend maar het lukte.
We voldeden aan de criteria en kregen de status.

De vraag rees toen: wie moet de stichting gaan besturen? 
Een paar mensen die al wat ouder waren en een paar jonge mensen, om zodoende een breed terrein aan ervaring en feeling binnen het dorp te krijgen.
En wat belangrijk was: Op welke wijze zouden de inwoners van Schermerhorn het geld moeten en kunnen ontvangen.

5 mensen zocht Piet uit en toen die ja hadden gezegd en hij eruit was hoe het beheer moest worden geregeld, was de stichting snel een feit.
Voor een eerste vergadering wilde hij ze in zijn eigen huis ontmoeten zodat hij ze zelf ook nog eens de boodschap kon meegeven.
Wie zaten daar aan de tafel bij Piet?
Jos de Vries, (secretaris) Aad Stam, Adri Los, Jelger Klinkenberg (penningmeester) en Kees Kramer.(voorzitter).
Een gezellige avond met oude en nieuwe koeien volgde. Belia Kramer zorgde voor de koffie, gebak en later een borrel.

Wat was de boodschap die Piet ons meegaf?
In de oprichtingsakte staat: Het doel van de stichting is het beheren van kapitaal, voor zover afkomstig uit mijn erfenis, en van de revenuen daarvan uitkeringen doen aan binnen de dorpsgemeenschap van Schermerhorn gevestigde organisaties op het gebied van jeugd, sport, ouderenzorg, gezondheid en welzijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Het kapitaal dient gedurende twintig jaar in stand gehouden te worden. Daarna mag het hoofdkapitaal worden ingeteerd. Het bestuur mag alle overige door de stichting ontvangen inkomsten alsmede de revenuen ervan vrijelijk aan voormelde organisaties besteden.

Een aanvraag voor een donatie gaat door middel van een aanvraagformulier waarmee we inzicht krijgen over het project of actie.

Het formulier is online in te vullen of te downloaden onder het tabblad “aanvraag donatie”
In het najaar (dus vóór 31 december) kunnen aanvragen ingediend worden, direct na de jaarwisseling worden die beoordeeld en in het voorjaar worden de goedgekeurde aanvragen gehonoreerd.