Op 19 november 2008 overleed Piet Glijn op 76-jarige leeftijd, dertien jaar na zijn vrouw Hennie Eijhusen.   Heel Schermerhorn kende 'Dikke Piet' .

Piet was een echt dorpsfiguur, eentje met een groot hart. Hennie werkte destijds als vrijwilligster voor Vluchtelingenwerk en als ze daar iets nodig hadden, een koelkast, vloerbedekking of een bed, regelde Piet het.

Maar hij wilde nooit dat zijn naam daarbij genoemd werd. Dan bracht hij het via een achterdeurtje naar mijnheer  pastoor en was het ineens een gift van de kerk.
Piet was een graag geziene gast aan de biljarttafel van 's Lands Welvaren en later in De Horn, waar hij  vaak zijn 
veelal ongezouten mening liet horen. 

 

Hij en Hennie hebben ooit afgesproken dat na hun dood hun geld naar het dorp zou gaan.

Vlak voor zijn overlijden richtte Piet de “Stichting Hennie en Piet Glijn” op.
Zo snel mogelijk is toen een aanvraag ingediend om de stichting aan te merken als ANBI, (algemeen nut  beogende Instelling) want dat had Piet als voorwaarde in zijn testament gezet, het geld mocht er pas heen als dat  certificaat er lag. Dan gaat er geen geld naar de belastingen.
Net op tijd was die ANBI er. 
Het geld uit de nalatenschap van Hennie en Piet is nu in de stichting gestort en van de rente wordt de komende twintig jaar het sociale leven in Schermerhorn gesteund. Na deze twintig jaar mag ook het hoofdkapitaal worden aangesproken.

Verenigingen, stichtingen of groepen inwoners kunnen bij de stichting aankloppen, Dat kan variëren van een bankje voor de ouderen, een nieuw laken voor de biljartclub, het opknappen van een trapveldje of iets voor de kinderen van de peuterspeelplaats. Zolang het maar voor het welzijn van de inwoners is.
Belangrijke voorwaarde is wel dat het om zaken gaat die niet subsidiabel zijn door gemeente of overheid.